Inscripties

Standerdmolens staan er bekend om. Inscripties overal. Op veel balken en planken, die al eeuwen de tands des tijds hebben doorstaan, zijn de initialen van vroegere mulders te vinden.

Blijkbaar vonden de vroegere mulders en/of hun knechten het interessant om hun innitialen achter te laten in de balken van de molen. Hoe dan ook, wij, anno nu, vinden het ook interessant! De fysieke waarneming van de inscripties is al eerder hier op de website besproken en hier te kekijken. In het kader van immaterieel erfgoed is het interessant om eens te kijken wie de mensen achter de initialen zijn. Welk verhaal vertellen de initialen ons?

Sinds 1878 staat de molen in Kessel. Veel inscripties dateren echter van vóór die tijd. Uit de Meyelse tijd dus. Handig dat men vroeger er ook een jaartal bij zette! Daarvoor hebben we ons in verbinding gesteld met deskundigen in Meyel, daar waar al in 1463 vermelding van de molen wordt gemaakt.

Zo zien we hier op de trap in de molen drie initialen staan.

A v S

E. Kivits
1830

TP

De letters 'A.v.S.' komen we meer in de molen tegen. Bijvoorbeeld heel prominent op de scheiplank in de maalbak. Wie het precies is, moeten we nog afwachten tot de gegevens uit Meyel ons bereiken.

E. Kivits is nog veel actiever geweest met de beitel. Op heel veel balken komt deze naam terug of zijn initialen E.K.. Steeds met het jaartal 1829 of 1830 erbij. Wie het is, is ons op dit moment nog niet bekend.

Meer bekend zijn de onderste letters. 'TP' moet slaan op Theodoor Pennings. Degene die de molen naar Kessel haalde. Hij woonde destijds aan het huis aan de rijksweg dat nu café de Viersprong is.

molen

 

Duidelijker is deze inscriptie van Theodoor Pennings. Hier staat in de rechter steenlijst van de molen 'TH. PEN.'. Met dat verschil dat de laatste 'N' in het spiegelbeeld staat.

 

 

 

molen2

 Hier zien we een stuk van de standerd of staak. De grote staander waar de hele molen op rust. De initialen WM zijn ons nog niet bekend. Het jaartal dat erbij staat, 1978, klinkt wel bekend in de oren. Dat is namelijk het jaartal dat de molen in Kessel is herbouwd. Het zal dus met de overplaatsing van Meijel naar Kessel te maken hebben.

De andere naam 'GVDB' met het jaartal 1881 is ook nog giswerk.

Zo is er op het gebied van immaterieel erfgoed nog veel werk aan de winkel in de Kesselse molen. Zo kan er een beter beeld ontstaan van de geschiedenis van de Kesselse molen en hoe de mensen vroeger met de molen hebben gewerkt. Dat is het uitzoeken waard om te voorkomen dat molens in de toekomst louter nog decorstukken zijn...