Ongelukken op de molen

Bedrijfsongevallen zijn dramatische gebeurtenissen. Net als tegenwoordig kwamen die vroeger ook voor. Wie in de archieven gaat duiken komt daar vanalles van tegen. Zo ook in Kessel.

Bliksem

krant01.pngIn 1905 wordt de molen van Jacobs getroffen door de bliksem. De molen stond aan de kruising Baarloseweg-schijfweg-noord. Deze in 1944 verbrandde molen was in 1905 in eigendom bij Anna van Wylick, echtgenote van Eugéne Haffmans. Deze naam wordt in het hiernaast gepubliceerde krantenartikel foutief afgedrukt.

Granaat

Uit verhalen die ons ter oren zijn gekomen, van Kesselse mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de molen woonde, is een voorval met een Duitse granaat bekend. In november 1944 werd de westoever van de Limburgse Maas bevrijdt van de Duitse bezetters. De oostoever bleef echter tot mei 1945 bezet gebied. Doordat de Maas frontlinie geworden was, werd er met granaatvuur geschoten. De molen was een hoog punt vanwaar men de overzijde van de Maas in de gaten kon houden. Dit hadden de Engelsen en Schotten zich ook bedacht toen ze Kessel bevrijdt hadden. Het kasteel en de kerktoren konden niet meer gebruikt worden voor dergelijke doeleinden, daar Duitse Springcommando's deze hadden hadden opgeblazen. Nu schijnt een Duitse granaat, afgeschoten vanuit Beesel, precies door een kijkgat de molen in te zijn gevlogen en daar een onbekend aantal slachtoffers te hebben gemaakt. Wij zoeken nog naar mensen die dit verhaal kunnen bevestigen en/of er meer over kunnen vertellen.

krant02.pngBrand

In 1891 ontsnapt de huidige Kesselse molen aan de vuurdood. Zo is hier te lezen uit een krantenknipsel gevonden in het archief van de Molenstichting Limburg.

Nieuws

Een plaats waar mensen elkaar troffen was de molen. Het is daarom bekend dat het op de molen wel eens een drukte kon zijn van mensen die het laatste dorpsnieuws uitwisselden als ze hun meel gingen ophalen op de molen. De dorpsmulder was over het algemeen van de meest smeuige verhalen op de hoogte!

Paard loopt achteruit

paarden_kesse2l.jpgHet laden en lossen van graan en meel gebeurt bij de standerdmolen onder de staart. Tracktor of eerder paard en wagen moesten zich onder de trap van de molen positioneren. Paarden die vroeger dit werk moesten doen waren over het algemeen wel gewend aan een draaiende molen. Toch gebeurde het in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog dat een paard onrustig werd en zich achteruit begon te verplaatsen. De betreffende boer had zich bij de mulder boven in de molen gevoegd om de laatste dorps nieuwtjes uit te wisselen toen ineens een luide knal de hele molen deed beven. Het paard was dermate ver achteruit gelopen dat de kar door een der wieken werd getroffen. De komende wiek had de kar weer naar voren geslagen waardoor het paard op zijn knieën was komen te liggen.